E N  K V I N N E S  K R O P P 
LA FEMME


Våren og sommeren kan aldri komme fort nok etter vinterens dvale. Men i det temperaturen stiger, er det som om en ikke var klar for å prelle av alle lagene som har dekt ens kropp.

Plutselig skal alt av og en kunne ønske en hadde strebet litt mer etter å forme ens kropp, samt hatt litt mer farge på ens noe lik bleke hud. 
En god skrubb gir ofte en god start som det er godt for kroppen og gir følelsen av en viss renselse...

Denne gode aften vil gi det.
AdM