B A L E N C I A G A   G I A N T   S I L V E R   B L K 
MA // SELECTION // BOUTIQUE


AdM+THEMAFLOCK VELGER UT

BALENCIAGA
GIANT SILVER STUD CITY

CITY VESKEN BLE INTRODUSERT FOR OVER 10 ÅR SIDEN OG HAR GJENNOM ÅRENE BLITT TIL Å ANSE SOM EN KLASSIKER.
FARGENE HAR VARIERT SOM DE ULIKE DETALJER OG VI HAR VEL ALLE LATT OSS BLI MER ENN BETATT AV DE.

GIANT SILVER STUDS BLE EN NY VARIANT AV CLASSIC CITY'S SORTE. DEN KLASSISKE MED FRYNSENE VI ALLE ØNSKET Å TVINNE VÅRE FINGRE IGJENNOM.
GIANT SILVER HAR GITT EN MER MARKANT KONTRAST MELLOM SKINNET OG DETALJENE TIL VESKEN.
DET KAN VEL EN HVER LIKE, NÅR VESKEN I SEG SELV ER SÅ TIDLØS.

VI STUDSER OSS OPP TIL VINTEREN.