F E M T I E N D E 
PINSENS TALE


Pinsen på vestlandet blant fjorder og fjell, ga en skinnende sol på en klar blå himmel. Det ble solens inntak som tok over. 
Den femtiende dags stormende vær nedkomst med Åndens tale, vil nok vise seg i de neste dagers tunge dråpers nedfall over vår stad...


AdM