S P I R E N D E  K A L L 
E D I T O R I A L   W  M A G A Z I N E


'Overdosen' av sol i fjellheimen ved palmehelgen og påskens inntog - den som aldri kom sommeren 2012, har gitt et spirende kall med en blå blå himmel og vår i sikte!

W magazine editorialen av Ryan McGinley er en konstant påminner om vårens utoldelse og hvor små vi er i naturens domene.AdM
foto: Ryan McGinley

Ingen kommentarer: