I  F J Æ R E N E  T I L  E N  F L O K K E R
INSPIRASJON // STYLE // AdM


I fjærene til en flokker. Det er søken etter hva andre bekler sin bare hud med. Hvilke fjær personen ved siden av har valgt. Den du snur deg etter på gaten. Den som skiller seg ut på festen.Den du blir betatt av. Den du fester ditt blikk til. Den som på et mystisk vis beruser deg ved dets fjærspill. De ulike lagene, det er fjærene...

FOTO: INSTAGRAM@ANAISDEMASSEY

Ingen kommentarer: