M A N D A G   F Ø R S T 
INSPIRASJON // SKINNJAKKA // AdM // FOLK


Det er en veksling mellom tanker og sesong i det den nye uken entres. Ideene er allerede langt inne i våren og sommerens kolleksjoner, men sesongen er hvitere og noe kaldere i denne stund. Det tar dog ei vekk muligheten til å entre bildenes toner av skinn. Da skinnjakken er alltid i tankene. Så da går vi av sted...

FOTO: THE 21 CENTURY