T I L   F L O K K E N  -  F R A   T H E M A F L O C K 
J U L E K O R T E T    2 0 1 2


VI ØNSKER FLOKKEN EN FLOTT JUL MED KJENTE OG KJÆRE. 
VI SER FREM TIL ET NYTT ÅR MED NYE FJÆR.

GLEDELIG JUL & GODT NYTT ÅR
THEMAFLOCK